Colleges


Het is een turbulente en dynamische tijd met vele uitdagingen op het gebied van technologische ontwikkelingen, duurzaamheid, personeelsschaarste en (deels) hybride werken. Daarom wil je als organisatie blijven innoveren en focus op resultaat houden. Ook als een groot deel van de collega’s thuiswerkt. Je wilt de waardevolle collega’s hierbij betrekken, binden en behouden en talentvolle nieuwe medewerkers binnenhalen. 

Dan is deze collegecyclus een bron van waardevolle informatie en inspiratie!

Kennis hybride werken ontwikkelen en vergroten
Hoe de beste werkplek eruitziet is niet voor iedereen hetzelfde. We onderzoeken in deze collegetour met elkaar wat de ideale werkplek inhoudt en wat dat voor organisaties betekent. Als in een lerend laboratorium en ontdekken we hoe een gezonde, bloeiende en prettige werkplek eruit ziet en hoe je als organisatie de beste Future Workplace wordt. Zodat je tijdens deze reis van 6 maanden een steeds beter beeld van de ideale werkplek krijgt, welke slagen je in je organisatie kan maken en ook een idee krijgt wat de toekomst voor ons nog in petto heeft. 

De colleges zijn hybride en als reeks, maar ook los te volgen. 

 

1. Nieuw leiderschap nodig; welk type leider ben jij?

Dinsdag 11 april 2023 | 16:00 - 19:00 uur

In dit college onderzoeken en ontdekken we welk type leider nodig is in een hybride organisatie. Juist in hybride teams zijn verbinding en sociale cohesie ontzettend belangrijk voor de onderlinge sfeer en het resultaat. De organisatiecultuur, rituelen en omgangsvormen veranderen . Dat vraagt om reflectie van zowel managers als medewerkers. Hoe toon je bijvoorbeeld empathie op afstand? Hoe krijg en houd je iedereen aangehaakt? Hoe zorg je dat hybride werken niet hindert en vertraagt? Welk type leiderschap past bij hybride werken? En welk niet?

Daniëlle Braun, Corporate antropoloog, spreker en auteur
Pascale Peters, Hoogleraar Strategisch Human Resource Management Nyenrode Business Universiteit
Murat Taracki, Professor Innovation Strategy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

2. In de flow van werk; doelen en vitaliteit organisatie

Dinsdag 9 mei 2023 | 16:00 - 19:00 uur

In je organisatie wil je kunnen blijven innoveren en veranderen. Hoe haak je iedereen aan en houd je iedereen scherp hierop als de helft thuis werkt? Als de interne communicatie niet goed is kan dit tot enorme irritaties en spanningen leiden en zelfs dat mensen gedemotiveerd raken of uitvallen.

Hoe zorg je dat mensen weten waar de focus op gericht moet zijn? Hoe houd je het voor iedereen overzichtelijk en ruim je ondertussen verouderde plannen op? Welke handige data kan je hierbij gebruiken? 
We hebben het in dit college over de flow van het werk bezien vanuit de doelen van de organisatie, het zorgen voor goede communicatie en de vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Over deze uitdagingen én kansen gaat deze vierde collegetour. Hoe zorg je dat je de schaarse personele capaciteit gericht inzet? Met direct positieve effecten op vitaliteit en betrokkenheid van je mensen? En streef je ondertussen de innovatie en doelen van je organisatie na?

Frans van Loef, Strategy Execution & Executive coaching
Alexander Stolze, Head of Vitality Benelux ING
Marieke van Beurden, Programma directeur Human Vitality & Technology

3. De invloed van technologie op werk: skills voor de toekomst

Dinsdag 13 juni 2023 | 16:00 - 19:00 uur

De wereld verandert sneller dan ooit en wordt steeds complexer en uitdagender. Tegelijkertijd ontwikkelen de technologieën zich razendsnel en transformeren we naar steeds meer digitaal werken. Dat betekent dat een work-attitude, die gericht is op een levenlang leren en werken aan digitale skills, steeds belangrijker wordt. 

Wat voor de één perfect is, is voor de ander een ramp: thuiswerken. Hoe herken je de collega’s voor wie thuiswerken niets is en hoe kan je ze helpen? Ook verschillen medewerkers enorm in hun technologische adaptheid. Wat betekent dat voor je HR-beleid? Hoe zorg je dat iedereen meekomt en hoe kan je de digitale skills van personeel verder stimuleren en ontwikkelen? Zodat dat iedere medewerker en manager de beste versie van zichzelf kan worden.

In dit derde college duiken we in de wereld van de technologie. We delen nieuwe kennis en inzichten over werk en de invloed van technologie daarop. We gaan in op wat op dit vlak al mogelijk is en hoe technologie ondersteunend kan zijn.

Linda Frietman, Founder en CEO IamProgrez

4. Klaar voor de toekomst - Artificial Intelligence en kansen

Dinsdag 4 juli 2023 | 16:00 - 19:00 uur

Wat houdt het werk in de toekomst in? In welke technologische trends moeten we ons verdiepen? Hoe kunnen we de optimale werkomgeving voor iedereen creëren?

In deze vierde collegetour nemen we het werk van de toekomst onder de loep. We gaan onder andere kijken naar hoe data en design thinking een bijdrage kan leveren aan een betere werkomgeving. Want de systeemtechnologie Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich in een rap tempo. Het speelt een steeds belangrijkere rol en kan het werk ondersteunen en verrijken. We gaan in op basisbegrippen van AI uit zoals machine learning, algoritmes en deep learning. De technologie wordt steeds meer een collega, alleen mist een robot unieke kwaliteiten van het menselijk zijn.  

Werk verdwijnt niet, het verandert! Hoe? We nodigen je van harte uit om daar in te duiken en een blik op de toekomst te werpen.

Jim Stolze, Schrijver en ondernemer

5. Werkplek van de toekomst: valkuilen en uitdagingen

Dinsdag 12 september 2023 | 16:00 - 19:00 uur

Door de lockdown hebben organisaties en medewerkers in korte tijd heel veel geleerd en gedaan om verder te kunnen (samen)werken op afstand. Er zijn dingen heel goed, maar ook minder goed gegaan. In dit eerste college gaan we in op wat we gezien en geleerd hebben en vooral ook op wat er nog te leren valt. 

We weten niet wat de toekomst brengt, we weten alleen dat we onze organisatie zo aantrekkelijk mogelijk willen houden voor medewerkers, de employee experience , maar ook voor klanten en onszelf. We willen kunnen blijven innoveren en focus houden op het gewenste organisatie resultaat. Daarom is contact onderhouden, betrokken en verbonden blijven noodzakelijk, zowel thuis of op kantoor, want alleen dan wordt (hybride) samenwerken een succes. 

In deze laatste collegetour onderzoeken we alle valkuilen en uitdagingen voor zowel medewerkers als managers. Met als kernvraag: hoe haal je voordeel uit hybride werken? Hoe zorg je voor een optimale employee experience? En hoe kan je je medewerkers ondersteunen bij evt. werkdruk en de balans privé-werk? Opdat mensen zowel fysiek als mentaal fit en gelukkig zijn? Want happy personeel betekent ook een beter bedrijfsresultaat!

Marlene de Koning, Director Future of Work & Employee Experience Consultancy
Heleen Mes, Oprichter HXWork en Expert Employee Experience